Featured

Utleie av fiskerikyndig personell

Seismic-Activity

Med over 30 års erfaring i bransjen er Arctic Navigation en gammel traver innenfor utleie av fiskerikyndig personell på fartøy som driver leting etter olje- og gassressurser.

Firmaet arbeider for å tilby ressurspersoner, som igjen vil skape fornøyde kunder og ivareta fiskeri-interessene.

Vi kan tilby utvalgte fiskerikyndige personell som tilfredsstiller våre krav både til sertifikater, språkkunnskaper og kundebehandling.

Vi har utarbeidet en kvalitetssikringsmanual for å sikre at vårt personell holder ønsket kvalitet og at arbeidet skal utføres kvalitativt etter beskrevne retningslinjer.

Vår målsetting er å levere høy kvalitet slik at vi skal være det foretrukne firma innen utleie av fiskerikyndig personell.

 Det er tydelig for oss at innføringen av ordningen med fiskerikyndige har bidratt til økt forståelse mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen.

Seniorrådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.