Manual for FLO

qa_manualManualen under er utarbeidet for fiskerikyndig personell på fartøy som driver leting etter olje- og gassressurser på norsk sokkel.

I tillegg bør manualen benyttes av fiskerikyndig personell under vitenskapelige undersøkelser og ulike typer bunn- og trasèkartlegging.

Du kan få manualen ved å sende en e-post ved å bruke skjemaet under

Manual for FLO
Kryss av her for å få tilsendt manualen per post