Krav til FLO

Hvilke krav stilles til den som skal være «Fiskerikyndig» for Arctic Navigation Ltd.?
seismic_surveys_01_576x314
Diverse godkjenninger / personlige egenskaper:

• Dekksoffiser Kl.5
• Sikkerhetskurs STCW95 (Gyldig sikkerhetserklæring 4 år)
• Helsesertifikat (Helseerklæring 2år)
• Helikoptervelt (HUET)
• Nødvendig kjennskap, fiskeriene-farvann-regelverk
• Har satt seg inn i Petroleumsloven par 45
• Har satt seg inn i sjøveisreglene 3(g)(II),18 (II) og 27(b)
• Engelsk kunnskaper (Gode)
• Presentere / Representere Arctic Navigation Ltd seriøst og positivt
• Gyldig Pass
• Norsk Statsborger

Videre anbefaler vi også at den fiskerikyndge medbringer en privat laptop med seg på sine oppdrag. Dette vil gjøre det mye enklere å utføre rapportskrivingen om bord i fartøyet. Vi i Arctic Navigation har utarbeidet en elektronisk dagbok slik at dagbokføringen kan gjøres elektronisk på PC om bord.
En Engelsk-Norsk ordliste for PC er også å anbefale da all kommunikasjon foregår på Engelsk. Her anbefales Clue v6.4 eventuelt v7.0.

En kopi av gyldig sjømannsattest MÅ medbringes om bord. Det samme gjelder pass og sertifikater. Sistnevnte gjelder i hovedsak GOC/ROC radiosertifikat. En sjømannsattest er gyldig i 2 år fra utstedelsesdato. For GOC/ROC må du kan dokumentere minimum 12 måneder effektiv seiling i løpet av de siste 5 år for at disse skal være gyldig. Nødvendig kompetanse kan også fåes ved å ta rep-kurs på forskjellige kursteder rundt omkring i landet.