Fiskerikyndig personell

FLO (Fishery Liaison Officer)skipsratt

Arctic Navigation Ltd driver med utleie av fiskerikyndig personell på fartøy som driver leting etter olje- og gassressurser.

Firmaet arbeider for å tilby ressurspersoner, som igjen vil skape fornøyde kunder og ivareta fiskeri interessene.

De fiskerikyndige er en viktig ressurs for begge næringer og har en helt avgjørende rolle som brobygger mellom fiskeri- og seismikkflåten.

De skal fungere og inneha en diplomatisk og rådgivende rolle om bord i fartøyet slik at alle parter kan få en forståelse for hva som foregår. I veldig mange tilfeller er konflikter om bord på fartøyene basert på misforståelser og lite kjennskap til de respektive næringene. Det er her den fiskerikyndige kommer inn.

Skiftordningen for fiskerikyndige om bord på fartøyene varier, men der det er to FLO, er vaktene delt opp i et 2-vaktsystem. Man rapporter hendelser og daglige rapporter ihht. Arctic Navigation sine retningslinjer for rapportering.